Zużycie protrombiny można oznaczać we wskaźniku

Czas protrombinowy osocza Czas protrombinowy surowicy Wskaźnik powyżej 0,5 świadczy o zaburzeniach w 1 fazie procesu krzepnięcia. Szczególnie znamienna jest wartość wskaźnika protrombinowego w ciężkich przy-

padkach hemofilii wartość ta jest wtedy wyższa od 1. Podobne zmiany wywołują także schorzenia krwinek płytkowych. Należy podkreślić, że na wynik próby rzutują w zasadniczy sposób takie czynniki, jak sposób pobrania krwi oraz wszelkie odstępstwa od standartowych zasad wykonywania próby. Należy także pamiętać, że u ludzi zdrowych stwierdzić można stosunkowo duży zakres wartości granicznych czasu krzepnięcia.

Założeniem teoretycznym tego badania jest sprawdzony na drodze doświadczalnej fakt, że w miarę przetrzymywania osocza krwi w temperaturze 37stopni, osocze takie traci (już po upływie 1 godziny) czynnik V, co powoduje przedłużenie jego czasu protrombinowego. Jednocześnie – ani poziom protrombiny, ani poziom innych czynników warunkujących prawidłowe krzepnięcie – nie ulega zmianie. Na tej podstawie, oznaczanie poziomu czynnika V w osoczu badanym polega na oznaczaniu czasu protrombinowego tego osocza, w stosunku do osocza wzorcowego, pozbawionego czynnika V.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.