Znaczenie praktycznego zastosowania oznaczania grup krwi

W krótkim podsumowaniu praktycznych aspektów oznaczania grup krwi można wymienić niektóre z przypadków, w których próba ta znajduje podstawowe za-stosowanie.

Oznaczanie grup krwi przy przetaczaniu krwi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa życia człowieka należy-jak wiemy – zapewnić biorcy zgodność przetaczanej krwi w obrębie grup ABO i Rh z jego własną krwią. W większości przypadków ten podstawowy i absolutnie konieczny warunek jest naj-zupełniej wystarczający. Problem powstaje dopiero u chorych, którzy otrzymują wielokrotne przetoczenia krwi, i może polegać na wystąpieniu w ich ustroju izoprze- ciwciał w stosunku do antygenów K, Le, F lub c. Z tego powodu przy licznych transfu-zjach wypływa konieczność oznaczania również i tych antygenów grupowych (o zna-cznej mocy antygenowej), aby nie podawać zawierającej je krwi choremu, którego krwinki nie posiadają wymienionych antygenów.

Jeżeli chodzi o czynnik Rh, to podstawowym warunkiem jest zasada, aby osobnicy Rh – (szczególnie kobiety i dziewczynki) nie otrzymywali przetoczenia krwi Rh +.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.