Zebranie uwag

W podsumowaniu omawianych zagadnień należy zebrać w sposób usystematyzowany uwagi dotyczące błędów w badaniach serologicznych, które mogą się zdarzać podczas wykonywania poznanych i in. prób. Błędy te mogą wynikać albo z niedbale prowadzonej dokumentacji badań, albo z nieodpowiednio wykonanych lub mylnie interpretowanych prób.

Jeżeli chodzi o błędy wypływające z nieodpowiednio prowadzonej dokumentacji, to staranne przestrzeganie zasad jej prowadzenia i konieczny w tym względzie nakład uwagi i sumienności pozwoli na ich uniknięcie. To samo dotyczy prawidłowego wykonania próby.

Istnieją jednak możliwości błędnej interpretacji wyników próby, spowodowane włączaniem się do prób czynników niespecyficznych. Błędna ocena może być dwojaka albo fałszywie dodatnia, albo fałszywie ujemna.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.