Zasada odczytywania reakcji

Zasada odczytywania reakcji i ich ocena opiera się na tych samych założeniach, jak przy metodzie płytowej. Dla lepszej obserwacji należy przy odczytywaniu wyniku wyjąć daną probówkę ze statywu i trzymając ją pod światło jedną ręką, drugą ręką lekko uderzać w dno probówki. Wynik próby streszcza się do 2 reakcji:

Reakcja dodatnia (wystąpienie aglutynacji) – przy opukiwaniu probówki w przej-rzystej surowicy pływają grudki zlepionych krwinek czerwonych Reakcja ujemna (brak aglutynacji) – przy opukiwaniu probówki widać krwinki zawieszone jednorodnie w całości płynu.

Kontrola krwinek czerwonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego w prawidłowych warunkach nie powinna wykazać aglutynacji. Wyniki, zarówno płytowej próby, jak i próby probówkowej, zapisuje się w odpowiednich arkuszach, oznaczając reakcje znakami + i –

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.