Zapobieganie zakażeniom pałeczką S

Leczenie jest trudne, często tylko objawowe, wobec wybitnej oporności zarazka na wszystkie prawie sulfonamidy i antybiotyki (również na chlor-omycetynę, kolimycynę i inne). Mimo klinicznego wyleczenia, utrzymuje się długo (nieraz tygodniami i miesiącami) nosicielstwo. U nosicieli i’-w przypadkach bezobjaWo- wych lepiej nie stosować antybiotyków.-

Zapobieganie zakażeniom pałeczką S. enteritidis, wobec braku- szczepionek, ogranicza się do możliwie wczesnego rozpoznania choroby (kontrola bakteriologiczna wypróżnień), i do odizolowania zakażonego dziecka ze środowiska dzie-.- cięcego. W zwalczaniu szerzenia się zakażeń Salmonella Gaertneri ma również dużą rolę specjalnie staranne przestrzeganie przepisów sanitamo-higienicznych przez personel opiekujący się dziećmi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.