Zapadalność na dur brzuszny

Człowiek zakaża się durem brzusznym poprzez połknięcie zarazka z zakażonymi produktami spożywczymi lub wodą (studnie) zakazić się również może poprzez brudne ręce zanieczyszczone wydalinami. W przenoszeniu pałeczki durowej pewną rolę mogą odegrać muchy. Na dur brzuszny chorują najczęściej ludzie młodzi w wieku między 12 a 35 rokiem życia zachorowania wśród niemowląt i w okresie poniemowlęcym są mniej częste, ale nie należą do rzadkości. Dur brzuszny jest chorobą sezonową z nasileniem jesiennym i ze szczytem we wrześniu.

Zapadalność na dur brzuszny maleje na całym świecie z roku na rok w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat Obniżyła się ośmiokrotnie z 23,9 na 100 000 w roku 1951 do 2,9 w 1967 i. umieralność obniżyła się w tych samych latach z 3,3 do 0,05 na 100 000. W obniżeniu zapadalności decydującą rolę odegrały następujące czynniki: lepszy stan sanitarny kraju, podniesienie poziomu higieny żywienia i higieny osobistej ludności oraz uodpornianie czynne. Zmniejszenie śmiertelności zawdzięczamy niewątpliwie wprowadzeniu antybiotyków do leczenia duru brzusznego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.