Zagadnienie grup krwi w badaniach antropologicznych

Okazało się, że cechy grupowe są nierównomiernie rozmieszczone na kuli ziemskiej, a jednocześnie, że są cechą stałą ludności należącej do określonego typu etnicznego. Przykładem tego stanu rzeczy niech będzie tabela 32 cyt. wg H. i L. Hirszfeldów, przedstawiająca rozmieszczenie grup krwi w Europie:

Badania serologiczno-antropologiczne prowadzone w oparciu o grupy krwi dotyczą bardzo szerokiego zakresu zagadnień i m.in. były podstawą badań nad wędrówkami ludów na podstawie rozmieszczenia poszczególnych grup krwi, które pomimo licznych krzyżówek i przemieszczeń na kuli ziemskiej, na zawsze zachowują właściwą swej rasie grupę serologiczną krwi.

Omówione wyżej i liczne inne poznane w tej dziedzinie przykłady świadczą o sze-rokich możliwościach badawczych, jakie uzyskano i jakie stale jeszcze się wyłaniają w oparciu o naukę o grupach krwi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.