Wyniki kontroli krwii

Jeżeli wynik kontroli jest prawidłowy, natomiast w obu kroplach z krwią badaną stwierdza się odczyn zlepny, próbę należy powtórzyć w razie ponownego wystąpienia aglutynacji przesyła się badaną krew do kontroli prowadzonej przez powołane do tego instytucje (Wojewódzkie Stacje Krwiodawstwa względnie Instytut Hematologii).

Jeżeli w kropli kontrolnej z krwią badaną stwierdzi się wystąpienie autoagluty- nacji (tzn. samozlepienia się krwinek), należy przemyć krwinki kilkakrotnie ciepłym fizjologicznym roztworem NaCl (o temp. 40-50stopni), a następnie surowicą AB i raz jeszcze powtórzyć próbę przy użyciu tak przygotowanych krwinek.

Przy oznaczaniu Rh aglutynacja nie jest tak wyraźna i dobrze czytelna, jak przy oznaczaniu antygenów układu ABO. Kontrolę aglutynacji można wykonać mikro-skopowo, podobnie jak to opisano przy oznaczaniu grup krwi układu ABO.

-1. w przypadku braku aglutynacji krwinek, 2. w przypadku rulonizacji krwinek, tj. aglutynacji pozornej, kiedy krwinki tworzą rulony, układając się w długie nieraz „słupki”, 3. w przypadku wystąpienia aglutynacji krwinek.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.