Wykonanie pośredniego odczynu LE

Przed przystąpieniem do wykonania odczynu należy przygotować składniki sta-nowiące przedmiot badań: 1) kożuszek leukocytów z krwi zdrowej osoby grupy 0.

W tym celu pobiera się od zdrowego dawcy 10 ml krwi i po dodaniu kilku kropel heparyny wiruje się krew w celu otrzymania kożuszka leukocytów. Leukocyty odciąga się pipetą i przenosi do wąskiej probówki wirowniczej

-2) surowicę osoby chorej. Surowicę przygotowuje się według obowiązujących zasad, podanych w „Metodyce oznaczania grup krwi układu ABO”. W probówce wirowniczej miesza się kożuszek leukocytów uzyskany z krwi osoby zdrowej z surowicą osoby chorej (surowicę należy dodać w 3-krotnie większej objętości, niż zawiesina leukocytów).

Po wymieszaniu zawartości odstawia się probówkę na 1-2 godzin do cieplarki o temp. 37stopni. Po tym czasie odwirowuje się zawartość probówki przez 10 minut przy 3 000 obr./min. Z otrzymanego na tej drodze kożuszka leukocytów sporządza się rozmazy na szkiełkach przedmiotowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.