Wykonanie odczynu

Na szkiełko przedmiotowe nakłada się 2 krople 5% zawiesiny badanych krwinek, zawieszonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego. Do obu kropli dodaje się po kropli roztworu papainy, a potem – tylko do jednej z nich – 1 kroplę surowicy wzorcowej anty-Rh+(D). Szkiełko umieszcza się w wilgotnej komorze i inkubuje w temp. 37stopni. Wyniki odczytuje się po upływie 15-20 minut od momentu wstawienia do inkubacji.

Również i przy tym badaniu nastawia się kontrolną próbę przy użyciu krwinek wzorcowych Rh+(D) i Rh-(d) do zawiesiny krwinek w fizjologicznym roztworze soli kuchennej dodaje się dodatkowo po kropli roztworu papainy.

Odczytywanie wyniku: wynik odczytuje się i interpretuje, tak jak przy odczynie koloidowym. 3. Pośredni odczyn antyglobulinowy. Sposób wykonania odczynu opisany jest dokładnie w dalszej części tekstu, w punkcie „Badanie przeciwciał anty-Rh”. Zasada odczynu polega na tym, że badane krwinki uczula się wzorcową surowicą anty-Rh i po dokładnym przemyciu poddaje się je reakcji z surowicą antyglobulinową. Jeżeli badane krwinki posiadają antygen odpowiadający przeciwciałom zawartym we wzorcowej surowicy anty-Rh użytej do uczulenia krwinek, to wynik próby będzie dodatni tzn. stwierdzi się wystąpienie aglutynacji.. W próbie tej, drogą pośrednią, otrzymuje się informacje na temat określonego antygenu Rh w badanych krwinkach.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Wykonanie odczynu”

  1. Retroo napisał(a):

    Dobry opis, tak to nalezy robic!

Leave a Reply

Designed by WordPress.