Wyjątkowo skłębienie się glist

Objawy kliniczne. Zakażenie glistami przebiega najczęściej bezobjawowo, jednak przy masywnym zakażeniu lub przy nadwrażliwości ustroju na produkty uboczne żywych i obumarłych glist mogą wystąpić objawy toksyczne i alergiczne, takie jak: obrzęk twarzy, wysypki, bezsenność,. utrata łaknienia, spadek wagi, nadmierna pobudliwość nerwowa, wymioty, kaszel. Objawy kliniczne mogą być również powiązane z tworzeniem się miejscowych ognisk zapalnych w poszczególnych narządach w okresie migracji larw (najczęściej nacieki, lófflerowskie w płucach).

Wyjątkowo skłębienie się glist w jelitach może doprowadzić do zamknięcia światła jelit glisty mogą też przebić ścianę.jelita i spowodować zapalenie otrzewnej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.