Wydzielacze

Nazwą „wydzielacze” objęte są osoby, u których stwierdza się w ślinie i w płynach ustrojowych (pot, łzy, mocz i in.) substancje grupowe A i B. Osoby te stanowią około 80% ludności. Schiff i Sasaki dzielą ludzi na wydzielaczy i niewydzielaczy, przy czym okazało się, że wydzielanie jest cechą dziedziczną i dominującą.

Zasada badania wydzielaczy polega na tym, że do surowic anty-A i anty-B dodaje się rozcieńczoną ślinę osoby badanej i z kolei surowice takie poddaje się próbie przy użyciu wzorcowych krwinek A i B sprawdza się w ten sposób zjawisko neutralizowania przeciwciał w surowicach wzorcowych pod wpływem antygenów zawartych w ślinie.

W przypadku obecności substancji grupowych w badanej ślinie aglutynacja jest z reguły hamowana we wszystkich probówkach, z wyjątkiem probówki kontrolnej*

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.