Wydanie wynków innej osobie

i zapobiega wydaniu wyników innej osobie niż ta, od której pobrano materiał do badań. Przy każdorazowym wykonywaniu próby nie wolno zapominać o obowiązku na-stawiania prób kontrolnych oraz o bezwarunkowym obowiązku powtórzenia każdej próby, w przypadku której zachodzi najmniejsze nawet zastrzeżenie co do jej wyko-nania, względnie stwierdza się jakąkolwiek niezgodność między wynikiem próby a nastawioną kontrolą. Kontrola musi być przeprowadzona w identycznych warunkach, jak i próba właściwa oraz powinna być identycznie odczytywana.

Obowiązujące jest przechowywanie pobranej i zbadanej próbki krwi przez okres 3 dni w chłodni, aby w razie potrzeby można było próbę ponownie wykonać.

Podkreśla się raz jeszcze, że w tym dziale badań żaden nakład uwagi i ostrożności nie jest daremny, a rzetelność wykonania badania wymagana jest w zupełnie wyjątkowym zakresie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.