Wszystkie szkiełka pozostawia się w temperaturze pokojowej

Wszystkie szkiełka pozostawia się w temperaturze pokojowej, przez 10 minut po tym czasie można już odczytać wynik próby. Pośredni odczyn antyglobulinowy umożliwia wykrycie różnego rodzaju niekompletnych przeciwciał w surowicy biorcy. W przypadku dodatniego odczynu (aglutynacja) nie wolno przeprowadzać przetaczania krwi w badanym układzie.

-5. Jednocześnie z wyżej omówionymi badaniami należy przeprowadzić kontrolne oznaczenie antygenu D z układu Rh w krwinkach biorcy, wg poznanego schematu.

Zależności w układzie surowica – krwinki biorcy i surowica – krwinki dawcy można ująć pokrótce w następujący sposób: 1. Jeżeli dawca i biorca wykazują zgodność serologiczną, w żadnym z układów nie występuje ani aglutynacja, ani hemoliza.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.