Wodogłowie

Wodogłowie przebiegające najczęściej ze znacznym powiększeniem rozmiarów głowy jest dowodem zapalenia mózgu wywołanego toksoplazmą i przebytego v/ okresie życia płodowego. Z’innych objawów będących zejściem tego zapalenia rnózgu należy wymienić: drgawki, napady padaczkowe, spastyczny stan kończyn, drżenie rączek, oczopląs i inne zmiany oczne, znaczne upośledzenie rozwoju umysłowego i fizycznego. Zwapnienia w mózgu należą do często spotykanych i dość charakterystycznych zmian toksoplazmozy są to pasma o liniach łukowatych w okolicy jąder podstawy i wzgórka wzrokowego mogą też występować pod postacią licz. .ych, okrągławych cieni o średnicy 1-3 mm.

W postaci wrodzonej toksoplazmozy rokowanie jest zwykle niepomyślne, gdyż najczęściej już w chwili urodzenia stwierdza się u dziecka rozległe, trwałe zniszczenia w tkankach i narządach brak więc jest możliwości leczenia. Choroba kończy się zwykle zejściem śmiertelnym. Jeżeli jednak dziecko pozostaje przy życiu,, cechuje je najczęściej opóźniony rozwój psychiczny i fizyczny, upośledzenie wzroku.

Toksoplazmoza nabyta nie należy do rzadkości i zasługuje na szczególną uwagę, gdyż przedstawia nieraz znaczne trudności rozpoznawcze. W znacznej większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo. Jeżeli jednak występują objawy kliniczne, to mogą być bardzo różnorodne. W zależności od przewagi tych lub innych objawów wyodrębniono cztery postacie choroby, a mianowicie: węzłową, wysypkową, mózgowo-rdzeniową i oczną. Niewątpliwie najczęstsza jest postać węzłowa, często jednak stwierdza, się postacie mieszane.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.