WŁOŚNICA

Włośnica jest chorobą ludzi i zwierząt mięsożernych, wywołaną przez włośnia krętego (Trichinella spiralis), należącego do gromady nicieni. Do schorzenia dochodzi poprzez spożycie mięsa świni domowej (lub dzika) zawierającego żywe, otorbione larwy włośni. Każde mięso wieprzowe w legalnej sprzedaży przechodzi przez kontrolę weterynaryjną, toteż przypadki zachorowań dotyczą ludzi korzystających z mięsa wieprzowego pochodzącego z uboju utajonego.

Zachorowania’ ludzi’ na włośnicę” występują zwykle masowo łub w postaci ognisk rodzinnych, rzadziej sporadycznie. Patogeneza. Spożyte z mięsem larwy poci wpływem soku .żołądkowego tracą swoją otoczkę i drogą naczyń łimfatycznych i krwi rozpraszają się po całym ciele, umiejscawiając się szczególnie często w mięśniach prążkowanych przepony, języka, szczęki, żuchwy, mięśni kończyn. Tu po około 3 tygodniach tdegają otor- bieniu, a po 5-6 uwapnieniu.

Przebieg kliniczny. Objawy kliniczne występują po 7 dniach od chwili zakażenia larwami. Choroba zaczyna się najczęściej wymiotami, gorączką, bólami głowy, biegunką (nie zawsze), obrzękiem powiek. Następnie, przy umiejscawianiu się larw w mięśniach szkieletowych’dochodzi do ich sztywności i dużej bo- lesności, zwłaszcza mięśni klatki piersiowej i kończyn. Prowadzi to do zaburzeń w oddychaniu (przepona, mięśnie klatki piersiowej), utrudnionej mowy (język, mięśnie żuchwy). Czasem mogą wystąpić objawy ze strony centralnego układu nerwowego (oponowe, mózgowe). Na skórze pojawić się może wysypka uczuleniowa. Do bardzo charakterystycznych i prawie stałych objawów włośnicy należy występowanie w obrazie morfologicznym krwi wybitnej eozynofilii (20- –75%) obok wyraźnej leukocytozy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.