W toksoplazmozie wrodzonej

Na podstawie licznych badań wyodrębniono dwie postacie toksoplazmozy: wrodzoną i nabytą. Postacie te różnią się od siebie objawami klinicznymi, drogą zakażenia, odczynami serologicznymi i odmienną możliwością leczenia. Różne są również i następstwa obu tych postaci.

W toksoplazmozie wrodzonej zakażenie następuje w okresie życia płodowego. Kobieta zakażona toksoplazmami, mimo dodatnich odczynów serologicznych, może po dziecku chorym urodzić dziecko zdrowe. Wytworzone w ustroju matki przeciwciała swoiste chronią płód przed zakażeniem. Dziecko więc drugie, urodzone nawet w krótkim czasie po chorym, może być zupełnie zdrowe.

Pieiwsze objawy kliniczne występują w chwili urodzenia dziecka lub w kilka miesięcy później. Do najbardziej stałych i znamiennych należą: wodogłowie, zapalenie naczyniówki i siatkówki, zwapnienia w mózgu i drgawki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.