W postaci ostrej

Przebieg kliniczny. Choroba może występować jako postać ostra lub przewlekła. Postać ostrą choroby cechuje długo utrzymująca się gorączka, najczęściej 2-3 tygodnie, bez wyraźnych objawów narządowych, powiększenie wątroby i śledziony, bóle stawów i mięśni, silne bóle w okolicy kręgosłupa, zwłaszcza w jego części lędźwiowo-krzyżowej, obfite zlewne poty i dość często notowana bradykardia wraz z obniżeniem ciśnienia krwi: Na skórze wystąpić mogą różne typy wysypki. W obrazie morfologicznym krwi stwierdza się zwykle prawidłową liczbę krwinek białych ze względną limfocytozą.

W postaci ostrej choroby Banga łatwo o mylne rozpoznanie duru brzusznego,- dobry na ogół stan dziecka przy zachowanym łaknieniu i dość czystym, wilgotnym języku, silne bóle stawów i mięśni, silne poty i brak odurzenia, przemawiają za chorobą Banga. Zapobiega omyłkom rozpoznawczym równoczesne wykonanie odczynu zlepnego z pałeczką Brucella (odczyn Wrighta) i odczynu Widala.

Prze w 1 ekła postać choroby jest najczęściej zejściem postaci ostrej lub rozwija się powoli i stopniowo, nie poprzedzana okresem wysokiej gorączki (postać pierwotnie przewlekła).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.