Uwagi ogólne na temat oznaczania grup krwi

W żadnym wypadku nie wolno użyć jednej i tej samej pipety do pobierania różnych surowic względnie różnych krwinek. Każdy rodzaj’ surowicy i każdy rodzaj krwinek musi być pobrany osobną pipetą zaopatrzoną w smoczek, z tym oczywiście, że kilka kolejnych kropli tej samej surowicy względnie krwinek można przenosić tą samą pipetą. Krople surowic względnie krwinek powinny swobodnie opada.ć do odpowiedniego wgłębienia płyty aglutynacyjnej, bez dotykania płyty pipetą. Wielkość nakładanych kropli nie powinna przekraczać 0,05 ml.

Wymagane jest zachowanie jak najdalej idącej czystości sprzętu użytego do prze-prowadzenia badania, jak też czystości pomieszczenia, w którym przeprowadza się badanie.

Przypomnieć należy raz jeszcze o spokoju i skupieniu pracownika wykonującego badanie i o obowiązku dokładnego opisania próbki krwi pobranej od chorego, jak też o analogicznym opisaniu płyt aglutynacyjnych, względnie zestawu probówek.

Zarówno określenie antygenów krwinkowych, jak i przeciwciał zawartych w surowicy można przeprowadzić na jednej płycie aglutynacyjnej. Pamiętajmy, że pełne badanie grupy krwi obejmuje każdorazową kontrolę przy użyciu krwinek i surowic wzorcowych. Kontroli tej nie wolno zaniedbać. Poza tym należy poddawać kontroli surowice i krwinki wzorcowe w każdym przypadku otwarcia nowej ampułki, przed przekazaniem jej do badań rutynowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.