Ujemny odczyn

Ujemny odczyn polega na braku aglutynacji krwinek pod wpływem surowicy anty-globulinowej. Nawiązując do wyżej omówionych przypadków, wynik ujemny oznacza, że:

– albo surowica badana, użyta do uczulania krwinek wzorcowych, nie posiadała przeciwciał niekompletnych anty-Rh, – albo krwinki badane, uczulane za pomocą surowicy wzorcowej anty-Rh, nie

posiadały poszukiwanych antygenów Rh. Dla przykładu podajemy tabelę z wynikami miareczkowania surowicy antyglobu- linowej w ilościowej próbie pośredniego odczynu antyglobulinowego (ryc. 93).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.