Szkiełka umieszcza się w komorze wilgotnej

Szkiełka umieszcza się w komorze wilgotnej i inkubuje w temp. 37 stopni, przez 30 minut. Wyniki próby odczytuje się jak wyżej poleca się użycie małego powiększenia mikroskopu, co zwiększa szanse właściwego rozeznania i pozwala uniknąć przeoczenia bardzo nieraz słabego odczynu zlepnego.

Badanie przeprowadzone w środowisku koloidowym umożliwia wykrycie nie-kompletnych przeciwciał w surowicy biorcy lub dawcy, w stosunku do różnych anty-genów, przede wszystkim przeciwciał anty-Rh i in., jak również rzadko spotykanych przeciwciał nieregularnych i ciepłych autoprzeciwciał u chorych z nabytą niedokrwi-stością hemolityczną.

Rycina 96 przedstawia przykładowo sposób interpretacji określonych odczynów w próbie krzyżowej przeprowadzonej w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego oraz w środowisku koloidowym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.