Surowice anty-A

Z kolei surowice anty-A (a) posiadają prawie z reguły 2 przeciwciała, a i ai. Przeciwciało « aglutynuje krwinki grupy Ai, A2, AjB, A2B. Natomiast przeciwciało a i aglutynuje jedynie krwinki grupy Ai i AiB.

Poza podstawowym układem grupowym ABO, znane są obecnie wśród narodów Europy jeszcze inne układy oznaczone: MNS, P, Rh, Kell, Lutheran, Lewis, Duffy, Kidd i in. Podstawowe znaczenie kliniczne posiadają jednakże układy: ABO i Rh,

Antygeny ABO można wykryć w okresie życia płodowego, jakkolwiek receptory krwinkowe nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Płód i noworodek nie wytwarzają przeciwciał. Noworodek otrzymuje przeciwciała biernie od matki i jako przeciwciała bierne traci je w pierwszych tygodniach życia poza ustrojem matki. U noworodków określa się zatem przynależność grupową tylko na krwinkach, przy użyciu surowicy wzorcowej. Czynna produkcja klasycznych przeciwciał grupowych zaczyna się między 3 a 6 miesiącem życia. Podlega ona znanemu nam już prawu Land- steinera. Miano przeciwciał grupowych osiąga swoje maksymalne nasilenie około 10 roku życia dziecka. W wieku starczym przeciwciała zanikają.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.