Sposób przygotowania krwinek

Sposób przygotowania krwinek i surowicy jest następujący: a) Surowica krwi’-zawartość probówki odwirowuje się do momentu oddzielenia przezroczystej, żółtawej surowicy nad osadem krwinek. Surowica nie powinna zawierać ani całych, ani zhemolizowanych krwinek. Surowicę odciąga się za pomocą j ałowej pipety pasterowskiej do jałowej, suchej probówki.

b) Krwinki – pozostałe po odwirowaniu na dnie probówki (poza skrzepem) krwinki czerwone odciąga się pipetą pasterowską do jałowej probówki. Krwinki w surowicy własnej, nie rozcieńczone, można przechowywać w chłodni przez dłuższy czas. Przed użyciem należy krwinki przemyć 3-krotnie fizjologicznym roztworem chlorku sodowego i przygotować po końcowym przemyciu odpowiednią zawiesinę 1:20 (19 kropli fizjologicznego roztworu NaCl+1 kropla odwirowanych krwinek daje zawiesinę ok. 5%). Krwinek zawieszonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego nie można przechowywać dłużej aniżeli 2 dni, bowiem z biegiem czasu ulegają hemolizie.

W badaniach rutynowych przygotowuje się materiał do badań w następujący sposób: W statywie ustawia się dla każdego pacjenta po 3 probówki, w których rozmieszcza się – w I – 19 kropli fizjologicznego roztworu chlorku sodowego w II – 19 kropli odciągniętej surowicy w III – pozostałą resztę surowicy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.