SKAZY KRWOTOCZNE

Rozpoznawanie zaburzeń w układzie równowagi krwi opiera się, poza omówionymi wyżej badaniami laboratoryjnymi, na szeregu badań specjalnych, takich jak np. próba generacji tromboplastyny osoczowej, oznaczanie antykoagulantów krążących we krwi, próby kapilaroskopii, oznaczanie czynników płytkowych 1, 2,

Nie wdając się w szczegóły szeroko obecnie opracowanej diagnostyki hemato-logicznej skaz krwotocznych, w celu najogólniejszej choćby orientacji czytelnika w zakresie możliwości stosowania poznanych badań, omówione zostaną przykładowo niektóre tylko jednostki chorobowe dotyczące uszkodzeń 1, 2, względnie 3 fazy procesu krzepnięcia krwi.

I. Skazy krwotoczne z niedoboru czynników osoczowych 1 fazy mechanizmu krzepnięcia 1. Hemofilia typu A (niedobór czynnika AHG) Hemofilia typu A jest schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, na które chorują mężczyźni, a przenoszą je kobiety. Za osoby dotknięte tym schorzeniem uważa się tylko te, u których stwierdzono niedobór względnie brak czynnika AHG (czynnik VIII). Niedobór tego czynnika powoduje uszkodzenie aktywności tromboplastyny.

Typowym objawem w próbach laboratoryjnych jest: w ciężkich postaciach hemofilii – przedłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz czasu protrombinowego osocza i upośledzenie zużycia protrombiny. W łagodnych postaciach hemofilii próby te wykazują wartości normy. W normie pozostaje liczba krwinek płytkowych, czas krwawienia i czas protrómbinowy osocza.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.