Skazy krwotoczne

II, Skazy krwotoczne z niedoboru czynników osoczowych dotyczących 2 fazy mechanizmu krzepnięcia Do tej grupy zalicza się skazy krwotoczne spowodowane niedoborami w zespole protrombiny, tzn. czynników biorących udział w przejściu protrombiny w trombinę (patrz schemat mechanizmu krzepnięcia).

Ogólnie można zaznaczyć, że synteza pełnego zespołu protrombinowego zależy od prawidłowej czynności wątroby. Z badań laboratoryjnych podstawowe znaczenie posiada charakterystyczne dla tego zespołu przedłużenie czasu protrombinowego osocza natomiast prawidłowy poziom wykazuje liczba krwinek płytkowych, czas krwawienia i retrakcja skrzepu. Poszczególne składniki zespołu protrombinowego – czynnik V i VII i protrombi- nę – można zidentyfikować próbą korekcji, przez dodanie prawidłowego świeżego osocza do osocza badanego, dzięki czemu wydłużony czas protrombinowy osocza badanego powinien zbliżyć się do prawidłowego.

III. Skazy krwotoczne z niedoboru czynników osoczowych dotyczących 3 fazy mechanizmu krzepnięcia Do grupy tej zalicza się skazy krwotoczne spowodowane nasileniem aktywności fibrynolitycznej osocza. Aktywacja fibrynolizy może być wywołana przez różne czynniki, jak też może się objawiać różnym stopniem nasilenia, względnie brakiem wystąpienia skazy krwotocznej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.