Schorzenia układu krwinek białych

Odchylenia w układzie krwinek białych, wywołane przez przeciwciała, mogą być następujące: Wywołane izoprzeciwciałami (z izoimmunizacji) Występują najczęściej u biorców po przetoczeniu krwi. W związku z tym wysunięto projekt, aby obok próby krzyżowej oznaczać również poziom leukoaglutynin (prze-ciwciała skierowane przeciwko krwinkom białym), które mogą być powodem od-czynów poprzetoczeniowych u chorych oraz immunizacji biorców na leukocyty obecne we krwi przetaczanej.

Wywołane autoprzeciwciałami (z autoinununizacji). Obecność przeciwciał antyleukocytarnych stwierdza się u chorych z różnymi zespołami hematologicznymi. Mogą to być np. chorzy z pancytopenią (spadek liczby krwinek wszystkich grup we krwi obwodowej), z niedokrwistością hemolityczną nabytą lub w niektórych stadiach białaczki, gdzie przeciwciała skierowane są przeciwko własnym leukocytom.

Erythema nodosum {Lupus erythematodes). Zagadnienie to omówione zostanie nieco szerzej, ze względu na rutynowe badania laboratoryjne, wykonywane w celu wykrywania komórek LE.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.