Rozpoznanie pleśniawek jamy ustnej

Głównym objawem pleśniawek jest wystąpienie na śluzówce jamy ustnej niedużych, białych nalotów, przypominających złogi ściętego mleka. Przy usuwaniu nalotów pozostają zwykle krwawiące miejsca. Naloty mogą występować w postaci nielicznych, rozsianych plam łub obejmować niemal całą jamę ustną i gardło.

Rozpoznanie pleśniawek jamy ustnej jest łatwe, natomiast diagnostyka uogólnionego zakażenia jest trudna. Stwierdzenie pleśniawek w ślinie, kale, moczu nie przesądza sprawy ze względu na pasożytnicze bytowanie grzyba. Jedynie stwierdzenie Candida albie ans w płynie mózgowo-rdzeniowym i we krwi (przynajmniej dwa wyniki dodatnie) upoważnia do rozpoznania uogólnionego zakażenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.