Rozmieszczanie materiału badanego

Rozmieszczanie materiału badanego. Na płycie aglutynacyjnej w pierwszym rzędzie (I rząd) rozmieszcza się kolejno, od lewej strony, jedną pipetą pasterowską, 4 krople

-5% zawiesina badanych krwinek Surowica badana +5stopnihzawiesina + surowice wzorcowe-. KONTROLAkrwinek wzorcowych grupy: anty-A anty-B anty-AB ^ewRF] ABO 5% zawiesiny krwinek badanych oraz w dalszej kolejności (pozostawiając 2-3 pola puste), osobną pipetą pasterowską, 3 krople surowicy badanej’, krwinki i surowica pochodzą z próbki krwi tej samej badanej osoby. Tak rzędami, w kierunku pionowym, można kolejno rozmieścić na płycie krwinki i surowice dalszych badanych osób, według identycznego -jak w pierwszym rzędzie – schematu.

Rozmieszczanie testów (krwinki i surowica wzorcowe). Po rozmieszczeniu krwinek i surowicy badanej, do zawiesiny badanych krwinek dodaje się kolejno po kropli surowic wzorcowych (każda surowica osobną pipetą): do 1 kropli – surowica wzorcowa anty-A do 2 kropli – surowica wzorcowa anty-B do 3 kropli – surowica wzorcowa anty-AB do 4 kropli – fizjologiczny roztwór NaCl (kontrola)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.