Reakcja dodatnia

+ oznacza reakcję dodatnią, czyli wystąpienie aglutynacji, – oznacza reakcję ujemną, czyli brak aglutynacji. Oprócz opisanych wyżej reakcji klasycznych w układzie ABO istnieją także przypadki wystąpienia reakcji, nie dających się podciągnąć pod żaden z przytoczonych typów, a utrzymujących się w powtarzalnych próbach, pomimo wykluczenia błędów laboratoryjnych. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia:

-1) przeciwciał anty-A 1 2) przeciwciał dla innych antygenów krwinkowych (np. anty-P, anty-M, anty-Rh) 3) obecności zimnych aglutynin, tzn. przeciwciał zlepiających krwinki w niskich temperaturach (od 0stopni do + 4stopni) jak już wspomniano można się ich pozbyć w badanej próbce krwi przez przetrzymanie jej przez kilka godzin lub przez noc w temp. + 4stopni może jednakże mimo to zajść konieczność przeprowadzenia badania w temp. 37stopni. Ustalenie, który z wymienionych przypadków występuje aktualnie w badaniu, wymaga wykonania dodatkowych prób z użyciem specjalnego zestawu krwinek i surowic wzorcowych, posiadanych przez placówki specjalistyczne, zajmujące się tymi zagadnieniami.

Oznaczanie miana przeciwciał anty-A i anty-B Wspomniano już, że surowice, przed oddaniem ich do użytku przy oznaczaniu grup krwi w układzie ABO, muszą być poddane ścisłej kontroli, polegającej m.in. na okre-śleniu ich miana. Do oznaczania miana przeciwciał anty-A i anty-B służy metoda aglutynacji probówkowej. . Zarówno probówki, jak i pipety muszą być czyste i suche, a roztwór NaCl i zawiesina krwinek–jałowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.