Przygotowanie surowicy do badania

Ponieważ wykonuje się pomiar czasu protrombinowego przy użyciu surowicy krwi, otrzymywanej po skrzepnięciu krwi pełnej, można przeprowadzić badanie na krwi pacjenta, użytej uprzednio w metodzie Lee-White’a. Należy zawsze przestrzegać zasady, aby badanie wykonać w 3 godziny po pobraniu krwi, przetrzymywanej w temperaturze pokojowej. Surowicę oddziela się od skrzepu przez wirowanie.

Przygot o wonie odczynnikó w 1) Mieszanina tromboplastyny z 0,025 m roztworem chlorku wapniowego, w stosunku objętoś-ciowym 1:1 Bezprotrombinowe osocze wołowe – przygotować osocze szczawianowe wołu, wg poznanych zasad do 100 ml osocza w kolbie dodać 10 g siarczanu baru, dokładnie sproszkowanego (utrzeć w moździerzu). Po zakorkowaniu wstrząsać przez 20 minut w temperaturze pokojowej, a następnie odwirować osad siarczanu baru. Osocze wołu należy przechowywać w stanie zamrożenia (-20stopni) względnie zliofilizowane, najlepiej ampułkowane w niewielkich objętościach. Osocze takie pozbawione jest protrombiny i czynnika VII. Prawidłowo przygotowane osocze, po dodaniu wzorcowego roztworu chlorku wapniowego i tromboplastyny, powinno krzepnąć dopiero po upływie 10 minut.

Wykonanie próby. Próbę wykonuje się w łaźni wodnej o temp. 37stopni, przy użyciu stopera. Do 0,2 ml wzorcowego osocza bezprotrombinowego wołu dodaje się 0,2 ml surowicy badanej, a następnie dodaje się 0,4 ml mieszaniny tromboplastyny z chlorkiem wapnia i w tym momencie włącza się stoper. Koniec pomiaru oznacza pojawienie się skrzepu w pro-bówce. Wartości prawidłowe czasu krzepnięcia wynoszą od 30 do 60 sekund.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.