Przygotowanie składników potrzebnych do wykonania odczynu

Surowica antyglobulinowa. Surowicę antyglobulinową otrzymuje się do celów badawczych przeważnie w postaci gotowego preparatu, rozprowadzanego przez powołane do tego celu placówki. Dla zorientowania czytelnika w procesie produkcji surowicy, podaje się pokrótce zasady jej przygotowania.

Surowicę antyglobulinową otrzymuje się najczęściej na drodze szczepienia królików i kóz pełną surowicą ludzką, względnie drogą wstrzykiwania domięśniowo królikowi odpowiednio przygoto-wanych globulin ludzkich. Frakcję globulin ludzkich otrzymuje się przez zastosowanie odpowiedniej preparatyki chemicznej, przez wytrącenie właściwej frakcji białkowej z surowicy człowieka.

Przed oddaniem’ surowicy antyglobulinowej do użytku należy bezwarunkowo oznaczyć jej ak-tywność i specyficzność. Kontrolę aktywności surowicy antyglobulinowej przeprowadza się przy użyciu:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.