Przeciwciała zlepiają krwinki czerwone

Ponieważ przeciwciała zlepiają krwinki czerwone w obrębie tego samego gatunku krwinek, nazwano je izoaglutyninami. Surowica danego człowieka zawiera jedynie przeciwciała skierowane przeciwko antygenom nieobecnym w krwinkach tego człowieka. Zasada tr jest nienaruszalna, bowiem reakcja między przeciwciałem i odpowiednim antygenem krwinlcowym jest typową reakcją polegającą na odczynie zlepnym krwinki czerwone zawierające okre-ślony antygen ulegają aglutynacji, czyli zlepieniu, pod wpływem odpowiednich, ściśle określonych przeciwciał.

Wzajemny, prawidłowy układ między antygenem i przeciwciałem we krwi danego człowieka może być następujący (tabela 22): Jakiekolwiek inne układy pomiędzy tymi dwoma składnikami prowadzą do aglutynacji krwinek czerwonych, a tym samym do zniszczenia ich prawidłowej funkcji w ustroju.

Omówiona zasada znajduje wyraz w tzw. regule Landsteinera, która mówi: (cyt. wg autora): „w surowicy nie występują izoaglutyniny dla cech grupowych (antygenu A lub antygenu B) zawartych we własnych krwinkach, natomiast stwierdza się zawsze izoaglutyniny dla cech grupowych nieobecnych we własnych krwinkach”. Współzależności te można ująć zbiorczo w tabelę, która jest rozszerzeniem tabeli 22.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.