Próba krzyżowa

-3. W próbie krzyżowej w środowisku koloidowym wystąpienie aglutynacji może być spowodowane następującymi czynnikami: a) pod wpływem niekompletnych przeciwciał anty-Rh lub przeciwciał dla antygenów innych układów grupowych, poza układem ABO. Jako badanie kontrolne powinno się przeprowadzić próbę z użyciem odpowiednich krwinek wzorcowych

b) pod wpływem tzw. ciepłych niekompletnych aut o aglutynin, których występowanie jest typowe dla niedokrwistości immunohemolitycznej.

Wyjaśnienie opisanych zjawisk wymaga od pracownika dużej rutyny w dziedzinie badań serologicznych i jest raczej zadaniem pracowni specjalistycznych.

Jeżeli pracownik napotyka jakiekolwiek trudności w odczytywaniu i interpretacji wyników prób, powinien bezwarunkowo próbę powtórzyć i przekonsultować wyniki. W żadnym przypadku nie wolno wtedy wydawać orzeczenia zezwalającego na przetoczenie krwi bez przeprowadzenia odpowiednich badań kontrolnych.

Osobne zagadnienie stanowi dobieranie krwi w nagłych przypadkach, w których nie jest znana grupa krwi biorcy, jak również dobieranie krwi dla jednego chorego od wielu dawców w przypadku tzw. przetoczenia masywnego. Sprawy te regulują szczegółowe i obowiązujące przepisy wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.