Próba krzyżowa w środowisku koloidowym w temperaturze 37 stopni

Próba wymaga przygotowania tych samych składników jak wyżej, z tą różnicą, że krwinki zawiesza się nie w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, lecz w śro-dowisku koloidowym, którym jest surowica własna lub surowica osobnika grupy AB.

Przygotowuje się również dwa suche i czyste szkiełka przedmiotowe, opisuje się je dokładnie i rozmieszcza w powyżej opisany sposób: Na jednym szkiełku – po stronie lewej: po stronie prawej:

-1 kroplę surowicy biorcy 1 kroplę surowicy dawcy do obu kropli dodaje się po 1 kropli 5% zawiesiny krwinek dawcy w koloidzie. Na drugim szkiełku –

po stronie lewej: po stronie prawej: 1 kroplę surowicy dawcy 1 kroplę surowicy biorcy do obu kropli dodaje się po 1 kropli 5% zawiesiny krwinek biorcy w koloidzie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.