Próba krzyżowa w odczynie papainowym w temperaturze 37 stopni

Próba w środowisku papainy przebiega wg identycznego schematu, jak opisano w punkcie 1 i 2 z tym, że do krwinek zawieszonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego dodaje się po kropli aktywnego roztworu papainy.

Na jedno szkiełko nakłada się po stronie lewej: po stronie prawej: 1 kroplę surowicy biorcy 1 kroplę surowicy dawcy do obu kropli dodaje się po 1 kropli odczynnika papainowego i 1 kropli 5% zawiesiny krwinek dawcy w 0,85% roztworze NaCl.

Na drugie szkiełko nakłada się – po stronie lewej: po stronie prawej: 1 kroplę surowicy dawcy 1 kroplę surowicy biorcy do obu kropli dodaje się po 1 kropli odczynnika papainowego i 1 kropli 5% zawiesiny krwinek biorcy w 0,85% roztworze NaCl.

Szkiełka wstawia się do tej samej komory wilgotnej co próbę w odczynie koloidowym i inkubuje w temp. 37stopni przez 30 minut. Wyniki próby odczytuje się i interpretuje -jak przy odczynie koloidowym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.