Postępowanie lecznicze

Postępowanie lecznicze i zapobiegawcze takie samo jak w durzę brzusznym. Zakażenie pałeczkami Salrnonella może prowadzić zarówno do ciężkich zatruć pokarmowych przypominających dur brzuszny, jak i ograniczyć się wyłącznie do łagodnego nieżytu żołądka i jelit. Szczególną wrażliwość na zakażenie pałeczkami Salmonella wykazują małe dzieci, zwłaszcza niemowlęta. Najczęściej notowane są w Polsce wśród dzieci zakażenia S. typhi murium i S. enteritidis Gaertneri.

W latach ostatnich (1963-rl966) wystąpiło wyraźne nasilenie zakażeń pałeczkami S. enteritidis. Zaraźliwość jest tu bardzo wysoka, toteż łatwo wybuchają epidemie lokalne w zakładach położniczych, oddziałach niemowlęcych, domach małego dziecka, żłobkach. Źródłem zakażenia są nie rozpoznane wcześnie przypadki.

Schorzenie przebiegać może pod postacią prawie bezobjawową lub z objawami łagodnej biegunki, jak również może przebiegać bardzo burzliwie z objawami toksycznymi i z głębokimi zaburzeniami gospodarki wodnej i mineralnej lub też pod postacią posocznicy z ogniskami w różnych narządach.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.