Podstawowe prawa dziedziczenia

Na podstawie szeroko prowadzonych badań określono pewne podstawowe prawa dziedziczenia, a mianowicie: 1 prawo dziedziczenia (Dunger i Hirszfeld, 1910 r.) – cechy A i B dziedziczą się według prawa Mendla, jako cechy dominujące wobec ich braku w cesze 0.

prawo dziedziczenia (Bernstein, 1924 r.) – osobnik grupy AB nie może mieć dziecka 0, zaś osobnik grupy 0 nie może mieć dziecka AB. Z punktu widzenia ewolucji istnieje pogląd, że cechy A i B powstały drogą mutacji z cechy 0.

W podsumowaniu przedstawionych dotychczas wiadomości podajemy zbiorczą tabelę, obrazującą poznane współzależności w układzie ABO.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.