Podstawowe czynności w pracowni serologii krwi

Do podstawowych badań wykonywanych w pracowni serologii krwi należy przede wszystkim określanie grup krwi oraz próby krzyżowe, wymagające znajomości •całego szeregu metod laboratoryjnych. Celem tych badań są z reguły zagadnienia związane z przetaczaniem krwi, jak również z rozpoznawaniem określonych schorzeń układów krwinkowych, powstałych na tle działania w ustroju specyficznych przeciwciał (immunohematologia). „

Pracownika laboratorium serologicznego obowiązuje bezwarunkowa znajomość co najmniej podstawowych praw z zakresu serologii lawi, praktyczne opanowanie sze- Tegu prób i metod oraz czynności manualnych, związanych z posługiwaniem się krwinkami, surowicami i innymi czynnikami, które stanowią podstawowy materiał badań w tym dziale analityki. Na wstępie należy podkreślić, że jakkolwiek wykonywanie tych badań nie przedstawia technicznie zbyt dużych trudności, a czasami jest wręcz prymitywnie łatwe, punkt ciężkości zagadnienia leży w specjalnej odpowiedzialności, jaka ciąży na pracowniku wykonującym badania. Jest to odpowiedzialność za życie lub śmierć człowieka badanego, uzależniona od wyników pracy laboranta. Do zagadnienia tego powrócimy jeszcze niejednokrotnie przy omawianiu odpowiednich tematów.

Z wymienionych względów, łatwe w wykonaniu próby wymagają od pracownika dużego nakładu uwagi i sumienności w przestrzeganiu warunków i zasad ich wyko-nywania oraz wyjątkowej wręcz uwagi przy odczytywaniu wyników, ich interpretacji i przekazywaniu w formie ostatecznej dokumentacji. Ta właśnie waga odpowiedzialności za właściwe wykonanie badania i zaufanie, jakim z założenia obdarza się pracownika zatrudnionego w dziale serologii krwi, zobowiązują go do wysokiego poziomu etyki i uczciwości zawodowej. Do pełnego zrozumienia tej odpowiedzialności powinno mu natomiast dopomóc poznanie podstawowych zjawisk zachodzących na odcinku Omawianych zagadnień.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.