Pobieranie krwii do suchej probówki

od dorosłych – 10 ml, od dzieci – 3 do 5 ml. Krew pobiera się wg obowiązujących zasad do suchej probówki, bez dodatku antykoagulantów do badania krwi dawcy można wykorzystać krew z tzw. buteleczki pilotującej dołączonej do butelki z krwią konserwowaną. W buteleczce tej umieszcza się przy pobieraniu nieco krwi, która po skrzepnięciu może być źródłem krwinek i su-rowicy dawcy. Istnieje zasada, że nie wolno wykonywać próby krzyżowej z’próbki krwi używanej uprzednio do innych badań, np. oznaczania grupy ABO. Do próby krzyżowej krew musi być osobno pobrana. Krwinki i surowicę biorcy i dawcy przygotowuje się w przyjęty sposób, opisany w poprzednim rozdziale.

Szczegółowe przepisy wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie krwiodawstwa omawiają wszelkie zasady pobierania krwi i prowadzenia dokumentacji (numer rejestracyjny badanego, książka prób krzyżowych itp.), na co w tym miejscu szczególnie zwraca się uwagę czytelnika.

Wykonanie próby krzyżowej wg obowiązującego schematu (p. tab. 28) wymaga uży-cia 6 szkiełek przedmiotowych i 2 komór wilgotnych. Szkiełka z próbami opisuje się dokładnie wg ujednoliconego sposobu, zaleconego wyżej wymienionym rozporzą-

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.