Pierwsze wiadomości o budowie antygenowej

Pierwsze wiadomości o budowie antygenowej krwinek płytkowych datują się od roku 1905, kiedy to stwierdzono możliwość uodporniania laboratoryjnych zwierząt doświadczalnych krwinkami płytkowymi otrzymane na tej drodze surowice zawierające przeciwciała skierowane przeciwko krwinkom płytkowym, były powodem powstawania u zwierząt laboratoryjnych objawów małopłytkowości i skazy krwotocznej. Działanie to było specyficzne i można je było wykazać również w warunkach

doświadczalnych in vitro. Polegało ono na wywołaniu zmian w układzie płytko- twórczym i w konsekwencji rzutowało na szereg odczynów w układzie równowagi krwi.

Nowsze badania pozwoliły na wykazanie w krwinkach płytkowych obecności anty-genów z grupy ABO oraz antygenów z układu Rh (D, C i E) jak, również antygenów specyficznych, właściwych tylko tym elementom morfo tycznym krwi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.