TRICHURIOZA

Włosogłówka (Trichocephalus dis par) pasożytuje w jelicie grubym człowieka, zagłębiona nitkowatą częścią w śluzówce jelita. Człowiek zakaża się jajami włosoglówki głównie za pośrednictwem, świeżycli warzyw i owoców spożywanych w stanie surowym (truskawki, sałata, rzodkiewki). Jarzyny i owoce z kolei ulegają zakażeniu na drodze użyźniania ogrodów warzywnych nawozem zawierającym domieszkę odchodów ludzkich zanieczyszczonych jajami włosogłówki. W przewodzie pokarmowym żywiciela z jaj powstają larwy, które umiejscawiają się od razu w jelicie grubym i nie odbywają wędrówek.

Read more »

GRZYBICE BŁON ŚLUZOWYCH

Grzyb pleśniawki (Oidium albie ans, Monilia albie ans) jest ogromnie rozpo-wszechniony w populacji ludzkiej i saprofituje często w jamie ustnej i w jelitach dzieci zdrowych oraz w narządach rodnych kobiet (stąd łatwość zakażenia noworodka w chwili porodu).

Grzyb pleśniawki może się stać chorobotwórczym przy spadku odporności dziecka, zwłaszcza w pierwszych 2-3 miesiącach życia (odwodnienie, wyniszczenie przewlekłą chorobą), jak również przy mechanicznym uszkodzeniu śluzówki, a szczególnie przy długotrwałym stosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania.

Read more »

Rokowanie w przebiegu tularemii

również próba śródskórna z tularyną (zaletą tej próby jest wczesne występowanie dodatniego wyniku i duża swoistość) oraz niekiedy próba biologiczna (zakażenie białych myszek materiałem ropnym).

Rokowanie w przebiegu tularemii jest raczej dobre, choć w sporadycznych przypadkach choroba ta może prowadzić do zejścia śmiertelnego. Leczniczo stosuje się z dobrymi wynikami antybiotyki, najchętniej z grupy tetracyklin.

Read more »

W toksoplazmozie wrodzonej

Na podstawie licznych badań wyodrębniono dwie postacie toksoplazmozy: wrodzoną i nabytą. Postacie te różnią się od siebie objawami klinicznymi, drogą zakażenia, odczynami serologicznymi i odmienną możliwością leczenia. Różne są również i następstwa obu tych postaci.

W toksoplazmozie wrodzonej zakażenie następuje w okresie życia płodowego. Kobieta zakażona toksoplazmami, mimo dodatnich odczynów serologicznych, może po dziecku chorym urodzić dziecko zdrowe. Wytworzone w ustroju matki przeciwciała swoiste chronią płód przed zakażeniem. Dziecko więc drugie, urodzone nawet w krótkim czasie po chorym, może być zupełnie zdrowe.

Read more »

Zapobieganie

Leczenie. Lekiem z wyboru jest chloromycetyna. Podaje się ją dzieciom w dawce 50 mg na kg wagi na dobę w podzielonych 4 porcjach przez okres gorączki i przez jeszcze 2-3 dni po jej spadku. W razie nawrotu duru brzusznego zaleca się identyczne postępowanie. W razie ciężkiego przebiegu choroby i dłużej utrzymującej się gorączki stosuje się nieraz leczenie uzupełniające kor- tykosterydami: podaje się enkorton w dawce 1-2 mg na kg wagi na dobę. Bezpieczniejsze jest utrzymanie dziecka w łóżku przez okres około 2 tygodni od spadku gorączki. Ograniczenia w diecie dotyczą tylko produktów spożywczych ciężko strawnych, tłustych, zawierających dużo błonnika. Właściwe pielęgnowanie chorego dziecka pozostaje nadal podstawowym warunkiem pomyślnego wyleczenia (jama ustna, skóra).

Read more »

KIŁA WRODZONA WCZESNA

Objawy i przebieg kliniczny. Objawy kiły wrodzonej mogą występować zaraz po urodzeniu lub też po paru tygodniach, rzadziej po paru miesiącach. Zwykle ciężką postać kiły wrodzonej obserwuje się wtedy, gdy matka ma objawy kiły drugorzędowej lub nawrotowej i nie jest leczona.

Zmiany pęcherzowe (pęcherzyca kilowa) na skórze należą do najwcześniej-szych objawów. Zmiany te mogą wystąpić już w życiu płodowym i być obecne w momencie urodzenia, mogą występować w pierwszych dniach, rzadziej w pierwszych tygodniach, życia dziecka. Pęcherze są różnej wielkości, wypełnione treścią surowiczą, później surowiczo-ropną, często krwistą. Po pęknięciu pokrywy pęcherza tworzą się nadżerki i owrzodzenia. Znamienne dla pęcherzycy kiłowej jest umiejscowienie pęcherzy wyłącznie na dłoniach i stopach (ryc. 178). Osutka tego typu nie występuje nigdy w kile nabytej.

Read more »

Rozpoznanie pleśniawek jamy ustnej

Głównym objawem pleśniawek jest wystąpienie na śluzówce jamy ustnej niedużych, białych nalotów, przypominających złogi ściętego mleka. Przy usuwaniu nalotów pozostają zwykle krwawiące miejsca. Naloty mogą występować w postaci nielicznych, rozsianych plam łub obejmować niemal całą jamę ustną i gardło.

Rozpoznanie pleśniawek jamy ustnej jest łatwe, natomiast diagnostyka uogólnionego zakażenia jest trudna. Stwierdzenie pleśniawek w ślinie, kale, moczu nie przesądza sprawy ze względu na pasożytnicze bytowanie grzyba. Jedynie stwierdzenie Candida albie ans w płynie mózgowo-rdzeniowym i we krwi (przynajmniej dwa wyniki dodatnie) upoważnia do rozpoznania uogólnionego zakażenia.

Read more »

Designed by WordPress.