Zapadalność na dur brzuszny

Człowiek zakaża się durem brzusznym poprzez połknięcie zarazka z zakażonymi produktami spożywczymi lub wodą (studnie) zakazić się również może poprzez brudne ręce zanieczyszczone wydalinami. W przenoszeniu pałeczki durowej pewną rolę mogą odegrać muchy. Na dur brzuszny chorują najczęściej ludzie młodzi w wieku między 12 a 35 rokiem życia zachorowania wśród niemowląt i w okresie poniemowlęcym są mniej częste, ale nie należą do rzadkości. Dur brzuszny jest chorobą sezonową z nasileniem jesiennym i ze szczytem we wrześniu.

Read more »

Walka z brucelozą

Zapobieganie. Walka z brucelozą oparta jest głównie na stosowaniu na szeroką skalę szczepień ochronnych u zwierząt. Opracowane są również metody szczepień zapobiegawczych u ludzi.

Przyczyną brucelozy u dzieci jest prawie w 100% spożywanie surowego, zakażonego mleka. Podawanie więc dzieciom wyłącznie mleka pasteryzowanego lub przegotowanego zapobiegnie skutecznie tej chorobie.

Read more »

TASIEMCZYCE

Tasiemce są to wydłużone, spłaszczone robaki składające się z główki (scolex), narządu przyczepienia zaopatrzonego w przyssawki i nieraz w przednie haczyki, z „szyjki” znajdującej się bezpośrednio za główką i stanowiącej część rozrostową robaka oraz z łańcucha kolejnych ogniw, zwanych członami. Tasiemce pozbawione są całkowicie przewodu pokarmowego i odżywiają się w jelitach produktami gospodarza przez osmozę.

Read more »

Z leków stosowanych przeciw łambliazie

Objawy kliniczne najczęściej występujące to: biegunka na przemian z zaparciem, brak łaknienia, wzdęcia, pobolewania w nadbrzuszu w przypadku masywnego zakażenia i przedostania się dużej liczby pasożytów do dróg żółciowych może wystąpić nawet żółtaczka, najczęściej o charakterze nawrotowym.

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu w stolcu cyst lub postaci wegetatywnych lamblii, jednak głównie na stwierdzeniu pasożytów w treści dwunastniczej wydobytej przez zgłębnik.

Read more »

Wodogłowie

Wodogłowie przebiegające najczęściej ze znacznym powiększeniem rozmiarów głowy jest dowodem zapalenia mózgu wywołanego toksoplazmą i przebytego v/ okresie życia płodowego. Z’innych objawów będących zejściem tego zapalenia rnózgu należy wymienić: drgawki, napady padaczkowe, spastyczny stan kończyn, drżenie rączek, oczopląs i inne zmiany oczne, znaczne upośledzenie rozwoju umysłowego i fizycznego. Zwapnienia w mózgu należą do często spotykanych i dość charakterystycznych zmian toksoplazmozy są to pasma o liniach łukowatych w okolicy jąder podstawy i wzgórka wzrokowego mogą też występować pod postacią licz. .ych, okrągławych cieni o średnicy 1-3 mm.

Read more »

W przebiegu klinicznym

W przebiegu klinicznym dużą rolę odgrywają choroby współistniejące i poprzedzające zakażenie pałeczkami Salmonella Gdertneri, natomiast o zejściu choroby decyduje w dużej mierze wiek chorego dziecka. Salmonelozy u niemo- wląt w pierwszych miesiącach życia dają najczęściej przebieg ciężki.

Rozpoznanie salmonelozy (S. Gaertneri) jest rozpoznaniem bakteriologicznym, które można ustalić jedynie na podstawie wyhodowania drobnoustrojów z krwi, kału, moczu i miejscowych ognisk zakażenia. Pomocny w rozpoznaniu może być odczyn zlepny Widala wysokość miana nie pozwala na wysuwanie wniosków prognostycznych, nie zależy również od wieku.

Read more »

Niezmiernie cenna w diagnostyce toksoplazmozy

Niezmiernie cenna w diagnostyce toksoplazmozy jest próba barwna Sabina- -Feldmana (test barwny). Próba barwna i odczyn wiązania dopełniacza pozwalają na ilościowe stwierdzenie przeciwciał, przy czym próba barwna występuje wcześniej od odczynu wiązania dopełniacza i utrzymuje się dłużej.

W leczeniu toksoplazmozy nabytej dobre wyniki osiągnięto stosując daraprim łącznie z sulfonamidami lub aureomycyną, względnie erytromycyną, Daraprim stosuje się w dawce 1 mg/kg/dobę, przez okres 7 dni. Jedna tabletka daraprimu zawiera 25 mg. Po 3 tygodniach od zakończenia leczenia wskazane jest ewentualne powtórzenie kuracji.

Read more »

Designed by WordPress.