Oznaczanie grup krwi w czasie ciąży

Badanie układu grupowego ABO i czynnika Rh powinno być wykonywane u kobiet już w okresie wczesnej ciąży. Kobiety z grupą Rh – , jak również te, które miały przetaczaną krew, a nawet otrzymywały wstrzyknięcia domięśniowe z krwi, powinny

w okresie trwania ciąży podlegać kontroli na obecność przeciwciał anty-Rh w surowicy własnej. Tworzenie przeciwciał w ustroju kobiety ciężarnej nie musi być bowiem spowodowane tylko antygenem D, może je spowodować np. antygen K lub nie-zgodność w zakresie innych głównych systemów grupowych.

Zagadnienie grup krwi ic dochodzeniach prawnych. Niezmienna, genetycznie utrwalona cecha przekazywanej grupy krwi nabiera pod-stawowego znaczenia w medycynie sądowej. Takie przypadki, jak: stwierdzenie ojco-stwa, zamiana dzieci, przypadła kryminalne dotyczące podejrzenia o morderstwo, mogą być nieraz rozstrzygnięte właśnie na podstawie badania grup i podgrup krwi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.