Oznaczania grup krwi

Należy jeszcze wspomnieć o praktykowanym obecnie w badaniach rutynowych sposobie oznaczania grup krwi. Założenie badania sprowadza się do użycia surowic wzorcowych 2 serii, a nie jednej jak to opisano wyżej. Schemat rozmieszczenia skła-dników reakcji przedstawia ryc. 85.

Do badania przydatne są małe płyty aglutynacyjne (3 x 4 zagłębienia), dla każdej próbki krwi osobna. Na płytce rozmieszcza się w dwóch poziomych szeregach zawiesinę krwinek badanych do pierwszego rzędu krwinek dodaje się surowice wzorcowe I serii, do drugiego zaś rzędu surowice wzorcowe II serii, w kolejności jak na załączonym schemacie. W trzecim rzędzie poziomym rozmieszcza się 3 krople surowicy badanej, do której dodaje się po kropli krwinek wzorcowych grupy A, B i 0. Sposób obserwacji i oceny wyników omawianej próby jest taki, jak podano powyżej.

W celu Uniknięcia błędów i omyłek przy podawaniu wyników, poleca się ocenianie wyników niezależnie kolejno przez dwie osoby, przy czym każda z tych osób powinna zapisać własną ocenę do książki prób krwi i dopiero potem konfrontować je ze sobą.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.