Odpowiednie geny układu Rh

Odpowiednie geny układu Rh to allelomorficzne pary: Dd, Cc, Ee, tworzące w chromosomie zespół genów sprzężonych według układu D lub d, C lub c, E lub e. Według różnych kombinacji spotyka się w chromosomach cechę Rh w zestawieniu genów:

Łączone parami dają 36 genotypów Rh, które można oznaczyć na podstawie określonych metod. Nie wdając się w szczegóły tego skomplikowanego zagadnienia, należy podkreślić, że z punktu widzenia bezpieczeństwa przy przetaczaniu krwi oraz w patologii ciąży dominujące znaczenie posiada antygen D. Można go wykryć za pomocą wzorcowej surowicy anty-D, która zlepia krwinki zawierające antygen D. Krwinki zawierające antygen D określane są jako Rh+, nie zawierające antygenu D -jako Rh-. Opisuje się je z reguły jako: Rh+(D), Rh-(d).

Jeżeli chodzi o poruszone zagadnienie patologii ciąży, polegające na konflikcie Rh, to zauważono, że już u 3-miesięcznych płodów można stwierdzić obecność antygenu D antygen ten uważany jest za przyczynę konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem. Przyczyną tego jest dziedziczenie przez płód cechy Rh+, tzn. antygenu D, przekazywanej przez ojca, podczas gdy matka należy do grupy Rh-. W czasie ciąży krwinki Rh+ płodu mogą powodować w ustroju matki Rh- powstanie przeciwciał anty-Rh, skierowanych przeciwko antygenowi krwinek płodu.

Krew matki, wprowadzając przeciwciała anty-Rh do krążenia płodu Rh+, wywołuje w nim reakcję typu antygen – przeciwciało, przejawiającą się hemolizą krwinek płodu, co w konsekwencji powoduje niszczenie krwinek czerwonych, powstanie niedokrwistości hemolitycznej i erytroblastozę.

W konflikcie Rh pierwsze dziecko rodzi się zazwyczaj zdrowe (poziom przeciwciał jest jeszcze niewysoki), ale matka uczula się tą pierwszą ciążą i istnieje niebezpieczeństwo konfliktu przy kolejnych ciążach, szczególnie następujących w krótkich odstępach czasu. W 96% przypadków antygenem uczulającym jest antygen Rh(D), natomiast na antygen Rh(C), Rh(E) przypada jedynie 4%.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.