Odczytywanie wyniku

Wynik odczytuje się przechylając lekko szkiełko z badanym materiałem, ażeby wyraźniej zauważyć ewentualną aglutynację. W razie wątpliwości można posłużyć się lupą lub małym powiększeniem mikroskopu.

Jeżeli badane krwinki aglutynują pod wpływem surowicy wzorcowej anty- -Rh+ (D), stwierdza się, że krwinki te zawierają odpowiedni antygen i należą do grupy Rh+ (D).

Jeżeli badane krwinki nie wykazują aglutynacji pod wpływem surowicy wzorcowej anty-Rh+ (D), stwierdza się, że krwinki te nie zawierają odpowiedniego antygenu

należą do grupy Rh (d). Wynik badania można przyjąć w przypadku jednoczesnego potwierdzenia przez wynik próby kontrolnej, która powinna wyglądać następująco:

– próba kontrolna dodatnia – krwinki wzorcowe grupy Rh+ (D) powinny aglutynować pod wpływem surowicy wzorcowej anty-Rh+ (D) próba kontrolna ujemna – krwinki wzorcowe grupy Rh- (d) nie powinny aglutynować pod wpływem surowicy wzorcowej anty-Rh + (D).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.