Odczyn koloidowy

Odczyn koloidowy opracowali w roku 1945 Diamond i Abelson. Istota odczynu polega na tym, że surowica zawierająca niekompletne przeciwciała anty-Rh, wywołuje aglutynację nie przemytych krwinek czerwonych, zawieszonych w środowisku koloidowym, którym może być surowica ludzka, albumina ludzka, dekstran i in. Przeciwciała niekompletne nie wywołują bowiem aglutynacji krwinek w środowisku fizjologicznego roztworu NaCl.

Przed przystąpieniem do próby należy przygotować następujące składniki: 1. Surowica wzorcowa anty-Rh(+) (D). Uwaga: surowice wzorcowe anty-Rh są z reguły surowicami ludzi grupy AB, nie posiadającymi ani przeciwciał anty-A, ani anty-B użycie surowicy anty-Rh tej samej grupy ABO, co grupa czło-wieka badanego, zmusza do większej uwagi przy wykonywaniu próby i ocenie wyników.

-2. Surowica do zawieszania krwinek badanych i wzorcowych stwarzająca dla krwinek środo-wisko koloidowe oraz odczynnik albuminowy. 3. 5% zawiesina krwinek badanych w surowicy własnej względnie surowicy człowieka grupy AB. Zawiesina krwinek w surowicy musi być chroniona przed domieszką fizjologicznego roztworu NaCl, który hamuje aglutynację i powoduje otrzymanie fałszywie ujemnego wyniku próby. Nie należy używać do zawieszania krwinek surowicy osób wykazujących przyspieszone opadanie krwi-nek, jak również surowicy dzieci.

-4. 5% zawiesina krwinek wzorcowych o znanej przynależności grupowej Rh(+)(D) i Rh(-)(d). 5. Szkiełka przedmiotowe, pipety pasterowskie ze smoczkami.

-6. Wilgotna komora (do tego celu służyć może szalka Petriego wyłożona wilgotną bibułą, z uło-żonymi na niej bagietkami szklanymi, na które kładzie się szkiełka z próbkami krwi). 7. Obowiązujący zestaw do pobierania krwi z żyły łokciowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.