Ocena aktywności protrombiny

Aktywność protrombiny określa się w dwojaki sposób: a) we wskaźniku procentowym-sposobem przyjętym dla celów kliniczny cli jest określenie aktywności protrombiny w procentach według wzoru:

Próba zużycia protrombiny. Jest to metoda pomiaru resztkowej aktywności protrombiny w surowicy, po wy-tworzeniu skrzepu, określanej w różnych odstępach czasu. Jak wynika z mechanizmu procesu krzepnięcia krwi, faza 2 tego procesu polega na przejściu protrombiny

w trombinę, pod wpływem tromboplastyny, przy czym szybkość zużycia protrom- biny w tym procesie zależy od aktywności tromboplastyny. Badanie przeprowadza się przy “liżyciu surowicy krwi, po skrzepnięciu krwi pełnej oznacza się szybkość zużycia protrombiny badając czas protrombinowy próbek surowicy pobieranych w kolejnych odstępach czasu. Próba polega zatem na obserwacji, czy zużycie protrombiny zachodzi prawidłowo (stwierdza się czas protrombinowy w granicach 30-60 sekund), czy jest upośledzone (stwierdza się czas protrombinowy poniżej 20 sekund).

Znaczenie rozpoznawcze próby polega na jej czułym reagowaniu na ewentualne odchylenia od normy, co pozwala m.in. na wykrycie przypadków hemofilii.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.