Objawy skazy krwotocznej

Ze względu na niewystarczająco ścisłą metodykę badań laboratoryjnych objawy skazy krwotocznej są w tej grupie schorzeń niejednokrotnie trudne do wykrycia.

W próbach laboratoryjnych – w skrajnych przypadkach skaz fibrynolitycznych – obserwuje się całkowity brak tworzenia skrzepu lub też zjawisko fibrynolizy po utworzeniu skrzepu. W normie pozostają czynniki osoczowe 1 i 2 fazy mechanizmu krzepnięcia.

Fibrynoliza może wystąpić w przypadkach niezgodnych transfuzji, w czasie ciąży i w niektórych skazach krwotocznych. W podsumowaniu omawianych zagadnień podaję zestawienie podstawowych prób laboratoryjnych wykonywanych w celu stwierdzenia odchyleń w układzie równowagi krwi, jak również możliwe przyczyny wywołujące te odchylenia. lnego za prawidłowy przebieg 2 fazy krzepnięcia możliwości badań laboratoryjnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.