Niedobór czynnika Hagemana (HF)

Schorzenie to stanowi rzadki przypadek choroby dziedzicznej, dotyczącej obu płci. W badaniach laboratoryjnych wyraźnie przedłużony jest czas krzepnięcia, czas protrombinowy osocza i próba generacji tromboplastyny osoczowej. Czynniki biorące udział w próbie generacji tromboplastyny osoczowej, tj. AHG, PTC, PTA i inne, można dokładnie określić na podstawie ich korekcji przy użyciu prawidłowej surowicy względnie osocza, albo przy użyciu surowicy lub osocza z niedoborem tych czynników. Wynik próby nie wykaże korekcji w przypadku użycia surowicy względnie osocza z niedoborem czynnika Hagemana (HF).

W tym miejscu należy również przypomnieć czytelnikowi grupę skaz krwotocznych, opisanych wyżej, spowodowanych zaburzeniami w układzie płytkotwórczym, sprowadzającymi się do:

– zmniejszenia liczby krwinek płytkowych (małopłytkowość) – zwiększenia liczby krwinek płytkowych (nadpłytkowość), – zmian jakościowych w obrębie krwinek płytkowych (trombocytopatia).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.